HUMAS System

„Inimkapital“. Projekti idee tekkis 2008. aastal. Projekti põhieesmärgiks on materiaalsete vahendite kogumi loomine, millega pole keegi kunagi nõuetekohaselt inimese sünnihetkest alates arvestanud. HUMAS System kingib igaühele meist elustiimuli, annab võimaluse hinnata oma energeetilisi ja füüsilisi jõupingutusi õige vaatenurga alt.

Projekti orienteeruv algus: 2023. aasta